Reserva

Reserva Oy ei toistaiseksi ota vastaan uusia kirjanpito- ja isännöintiasiakkaita.

Taloushallinto ja isännöinti ovat vuoropuhelua asiakkaan ja asiantuntijan välillä.
Luottamus syntyy lupausten sekä määräaikojen pitämisestä.

Monissa yrityksissä tilintarkastus ei ole enää pakollinen, jolloin tilitoimiston merkitys kasvaa.
Kannattaa käyttää kirjanpidon ammattilaista, joka pystyy neuvomaan ja opastamaan.

Omistajayrittäjä Petri Wasenius on KLT-kirjanpitäjä ja eri yhtiömuotojen kirjanpidot ovat tulleet hänelle tutuiksi.
Reserva Oy noudattaa toiminnassa voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä hyvää kirjanpitotapaa/hyvää isännöintitapaa.

Toimialan määräykset muuttuvat taajaan. Henkilöstön tiedot pysyvät ajan tasalla säännöllisen kouluttautumisen ansiosta

Tutustu paveluihimme